SEO Tools - Search Engine Optimization Tools - Webmaster Tools

SEO Tools - Search Engine Optimization Tools - Webmaster Tools

 

Free SEO Tools - Search Engine Optimization Tools - Webmaster Tools

Free SEO Tools เครื่องมือสำหรับทำ SEO ฟรี ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เช็คอันดับของเว็บไซต์, วิเคราะห์ลิงก์ต่างๆ ทั้งจากภายนอกเว็บ และภายใน เป็นต้น

Link Tools

Backlink Checker

Backlink Checker คือ เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบลิงก์ที่เข้ามายังเว็บไซต์เราว่ามีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งในการทำ SEO นั้น สิ่งที่สำคัญคือการมีลิงก์เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถตรวจสอบลิงก์ที่มีการลิงก์เข้ามาหาเว็บไซต์ได้โดยใช้เครื่องมือ Backlink Checker นี้

Link Analyzer

คือ เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์การเชื่อมโยงของลิงก์ทั้งหมดภายในเว็บไซต์ทั้งลิงก์เข้าและลิงก์ออก โดย Link Analyze จะแสดงลิงกทั้งหมดที่มีการลิงก์เข้ามายังเว็บไซต์เรา และลิงก์จากเว็บไซต์เราออกไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

Link Popularity Checker

Link Popularity Checker คือ เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบจำนวนลิงก์ที่ลิงก์เข้ามายังเว็บไซต์เราว่ามีปริมาณเท่าไร

Multiple Backlink Checker

Multiple Backlink Checker คือ เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบจำนวนลิงก์ที่ลิงก์เข้ามายังเว็บไซต์เราว่ามีปริมาณเท่าไร โดยสามามรถตรวจสอบได้ครั้งละหลายเว็บไซต์

Keyword Tools

Keyword Density Checker

Keyword Density Checker คือ เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบปริมาณของคีย์เวิร์ดแต่ละคำว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนในเว็บไซต์

Keyword Suggestion Generator

Keyword Suggestion Generator คือ เครื่องมือที่ช่วยแนะนำการเลือกใช้คีย์เวิร์ด

Multiple Keyword Search Engine Position

Multiple Keyword Search Engine Position คือ เครื่องมือที่ช่วยเช็คอันดับของคีย์เวิร์ดแต่ละคำ ภายในเว็บไซต์

Search Engine Tools

PageRank Checker

PageRank Checker คือเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบว่าขณะนี้เว็บไซต์เรามีค่า PR เท่าไหร่ หรืออาจตรวจสอบเว็บที่จะมาแลกลิงค์กับเราว่ามีค่า PR เหมาะสมที่จะแลกกับเราหรือไม่ ซึ่ง Google ให้ความสำคัญกับ PR (Google PageRank) โดยนำ PR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดอันดับเว็บไซต์

Sitemap Generator

Sitemap Generator หรือ Google sitemap คือ "แผนที่เว็บไซต์" จะมีลักษณะเป็นลิ้งค์เชื่อมโยงไปมาของเว็บนั้นๆ ซึ่งจะระบุจำนวนลิ้งค์และการเชื่อมโยงลิ้งค์ของเว็บไซต์เราทั้งหมดที่มี เปรียบเสมือนการจัดโครงสร้างเอกสารภายในเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นป้ายบอกทางแก่ Robots นั่นเอง

Google Indexed Pages Checker

Google Indexed Pages Checker คือ เครื่องมือที่ช่วยเช็คจำนวนเพจของเว็บไซต์คุณจาก Search Engine

Rank Checker

Rank Checker คือ เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบอันดับของคีย์เวิร์ดแต่ละคำในเว็บไซต์ว่าติดอันดับใดบ้างของเว็บ search engine แต่ละเว็บ

Domain Age

Domain Age เป็นเครื่องมือที่ช่วยเช็คอายุของโดเมน หรือชื่อเว็บไซต์ ซึ่งอายุของเว็บไซต์เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา